Proč právě ChemEko

Vysoká specializace v oboru podnikové ekologie

Jsme vysoce specializovaná firma, fungující na trhu ČR přes čtvrt století. Problematika podnikové ekologie je naším hlavním a jediným programem.

Vysoká odbornost je nezbytným předpokladem kvalitního výkonu služby. ChemEko klade důraz nejen na kvalitní VŠ vzdělání svých odborníků a jejich pravidelné profesní školení. Jdeme dále – odborníci ChemEko jsou sami způsobilí školit zájemce o problematiku podnikové ekologie a práva životního prostředí, jsou pravidelně zváni jako lektoři odborných kurzů pořádaných renomovanými školícími společnostmi v našem oboru. Paní Ing. Hana Malčeková patří k české odborné špičce v oblasti znalosti evropské a národní chemické legislativy. Od roku 2004 disponuji kvalifikací vedoucího auditora EMS dle ČSN EN ISO 14001 (Moody International Certification, cert. č. 14415, kurs IEMA CZ-04-01/ UK).

Spolupráce s odbornou veřejností, publikační činnost. V minulosti jsme spolupracovali s předními soudními znalci v oboru, s odbornou skupinou MŽP ČR pro implementaci nové legislativy do praxe. Spoluautorství metodického pokynu MŽP pro nakládání s PCB. Ve spolupráci s nakladatelstvím Linde Praha jsme vydali praktickou příručku “Průvodce odpadovým hospodářstvím”.

Právní služby představují pro klienty ChemEko nezbytnou a samozřejmou součást poskytovaného servisu – výkonu služby podnikového ekologa. Souvisí to s naším akcentem komplexnosti služby, jejíž těžiště spočívá v zavádění požadavků právních předpisů do provozu klienta, které je neustále konfrontováno s aplikací práva kontrolními orgány (zejména Českou inspekcí životního prostředí).

Obracejí se na nás klienti, nespokojení s řešením svého právního problému ze strany advokátní kanceláře, protože problematika práva životního prostředí je do té míry specifická, že v praxi existuje velmi málo advokátů, kteří ji ovládají… Právní služby jsou u našich klientů vždy zahrnuty do měsíčního cenového paušálu a to i pro situace, kdy k porušení zákona nedojde v důsledku našeho smluvního pochybení, ale v důsledku chyby na straně klienta.

Vysoká úspěšnost při řešení právních sporů – ročně absolvujeme řadu odvolacích řízení proti rozhodnutím ČIŽP o pokutě (pozn. – v drtivé většině se netýká našich smluvních partnerů, pro které vykonáváme službu podnikového ekologa) a dosahujeme vysokého stupně úspěšnosti ve věci (snížení pokuty, dosažení zrušení napadaného rozhodnutí).

Zkušenosti s prací inspektora ČIŽP. Součástí mé profesní kariéry byla práce inspektora ČIŽP. Zkušenosti z tohoto období dodnes úspěšně uplatňuji v rámci kvalitního zastupování klienta při kontrolách inspekcí prováděných. ChemEko udržuje dobré profesní kontakty s inspekcí.

Vysoká odborná autorita u kontrolních orgánů. Souvisí nejen s předchozím bodem, ale rovněž se skutečností, že odborníci ChemEko jsou po dlouhých letech stabilní odborné kariéry pracovníky kontrolních orgánů vnímáni pozitivně a s respektem.

Jsme vždy k dispozici. Je možné se s námi telefonicky spojit v libovolnou denní dobu, i večer, i o víkendu. Jsme velmi flexibilní – nečekané návštěvy inspekce nebo auditora se umíme zúčastnit do hodiny od oznámení.

Cenová transparentnost a stabilita. Naše ceny jsou pro klienta srozumitelné a konečné, zahrnují veškeré naše náklady. Neúčtujeme si “cestovné” za mimořádné návštěvy klienta. Smluvní ceny dokážeme dlouhodobě držet na sjednané výši, nepřicházíme každý rok se žádostí o navýšení ceny.

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa