IPPC – integrovaná prevence:

“Může se Vás týkat složitý proces získání integrovaného povolení (zákon č. 76/2002 Sb., IPPC); 

po jeho získání je třeba nastavit systém plnění podmínek integrovaného povolení. Nabízíme:”

 • Zpracování a podání žádosti o vydání integrovaného povolení
 • Projednání žádost o vydání integrovaného povolení se všemi dotčenými orgány, zajištění provedení veškerých potřebných úkonů v rámci řízení ve věci vydání integrovaného povolení až do doby získání pravomocného integrovaného povolení, tj.:
  •  Účast na přezkoumání odborně způsobilou osobou (agenturou IPPC)
  • Vypořádání připomínek odborně způsobilé osoby a projednání její souhrnné zprávy k žádosti o vydání integrovaného povolení před jejím odeslání na krajského úřadu
  • Vypořádání připomínek příslušných správních úřadů a ostatních účastníků řízení
  • Vypořádání připomínek veřejnosti
  • Účast na veřejném projednání žádosti o vydání integrovaného povolení
 • Kvalifikované zastoupení ve věci uplatnění opravného prostředku proti rozhodnutí krajského úřadu, kterým se vydává integrované povolení
 • Provedení a zajištění schválení změny a aktualizace integrovaného povolení
 • Zpracování roční “zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení”, zastoupení před Krajským úřadem ve věci projednání zprávy
 • Zastoupení při jakékoli kontrole dodržování integrovaného povolení (kontroluje KrÚ, ČIŽP)
 • Zastoupení ve věci ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) a do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

 • GDPR

Mapa