Ochrana ovzduší

V oblasti ochrany ovzduší nabízíme provozovatelům tzv. vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

  • Provedení kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zajištění povolení k provozování vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Zajištění vydání závazného stanoviska k řízení podle stavebního zákona k umístění, ke stavbě a změně stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Vyřízení žádosti o upuštění od měření emisí za podmínek stanovených zákonem
  • Zpracování a zajištění schválení provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Výpočet poplatku za znečišťování ovzduší, zpracování poplatkového hlášení, zpracování souhrnné provozní evidence zdroje, ohlášení prostřednictvím ISPOP
  • Smluvní převzetí odpovědnosti za plnění povinností provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
  • Zastoupení ve správním řízení ve věci uložení sankce za porušování zákona o ochraně ovzduší

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa