O nás

Služby v oblasti podnikové ekologie pro klienta

Jsme malá spol. s r.o. s výhradní specializací na poskytování služeb v oblasti podnikové ekologie pro klienta – provozovatele výrobního či zemědělského podniku, též poskytovatele služeb; tedy pro původce odpadů, provozovatele zařízení určeného k nakládání s odpady, provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, subjektu nakládajícího s vodami či s látkami vodě závadnými, subjektu nakládajícího s nebezpečnými chemickými látkami či směsmi (přípravky).

V této oblasti působíme od roku 1994 a spoléháme na vysokou kvalifikaci, zkušenost, ale též na korektní vztahy s předními institucemi v oboru, včetně orgánů veřejné správy. Pojištění naší plné odpovědnosti za správnost řešení Vaší podnikové ekologie je samozřejmostí.

Firma ChemEko vznikla v roce 1994 a původně se orientovala výhradně na zpracovávání tehdejších “programů odpadového hospodářství původců” (vyhl. č. 401/1991 Sb.) a vedení evidence odpadů pro původce.

Postupem času se těžiště přesouvalo do roviny podnikové ekologie, tj. pravidelného výkonu komplexních ekologicko-administrativních služeb pro klienta, zpočátku pouze v oblasti odpadového hospodářství, později ve stejném (tj. komplexním) rozsahu též v oblasti nakládání s chemickými látkami, v oblasti vodního hospodářství a v oblasti ochrany ovzduší.

V souvislosti s vývojem v oblasti ekomanagementu (řízení ochrany životního prostředí podniku, standardy EMS) jsme zareagovali na poptávku zajištění vyšších (nad rámec národní legislativy) standardů řízení podnikové ekologie (stanovených zejména normou ČSN EN ISO 14001). Dokážeme zpracovat tzv. řízenou dokumentaci v oblasti EMS (ČSN EN ISO 14001) a připravit podnik na certifikaci podle ČSN EN ISO 14001, sami nebo prostřednictvím našeho dlouholetého a spolehlivého partnera v této oblasti – TTS

Firma si klade vedle podnikové ekologie za cíl být též vhodným partnerem pro řešení ryze právních otázek a problémů v oboru práva životního prostředí, zejména v rámci správního řízení (univerzální zastupování, dlouholeté zkušenosti s efektivním uplatňováním opravných prostředků vůči rozhodnutím orgánů veřejné správy v této oblasti).

V roce 2002 došlo ke změně právní formy podnikání (založení společnosti s ručením omezeným).

V současné době společnost ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o. zaměstnává pět vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se starají o cca stovku stálých klientů (mandátní smlouva) a nad rámec péče o smluvní klienty řeší jednorázové zakázky pro desítky dalších klientů v rámci celé ČR.

 

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa