Podniková ekologie

Uvedeme Váš podnik do plného souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší či nakládání s chemickými látkami a přípravky. Připravíme Vás na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.

Kvalifikovaně Vás zastoupíme v jakémkoli řízení ve věcech práva životního prostředí, od vyřízení žádosti (souhlas, povolení, schválení dokumentu) po zpracování a podání odvolání či správní žaloby proti rozhodnutí. Nemusíte se zabývat oborem, kterým se detailně zabývají jiní. Věnujte se plně svojí vlastní profesi a na podnikovou ekologii si objednejte nás.

Naše firma za Vás vše vyřídí rychle, bezchybně a s plnou právní odpovědností za výsledek. Pro případ způsobení škody nesprávným postupem, včetně uložení sankce v důsledku takového nesprávného postupu, jsme samozřejmě pojištěni.

Jako externí poskytovatel služby jsme výrazně levnější, než ekolog v pracovním poměru, přičemž:

  • plně odpovídáme za systém podnikové ekologie klienta, včetně odpovědnosti za škodu ve formě pokuty uložené v důsledku našeho selhání (tato odpovědnost je pojištěna)
  •  plně zastupujeme klienta (na základě univerzální plné moci), kvalifikovaně komunikujeme s úřady (samozřejmostí je nejen detailní znalost ekologické legislativy, ale též nadprůměrná znalost systému veřejné správy v oboru, správního práva, místních zvyklostí, dobré vztahy s orgány veřejné správy…)
  •  jsme časově i místně flexibilní, máme systémový přístup, včetně vazeb na systémy řízení dle ČSN EN ISO 14001 (certifikovaný auditor systémů EMS dle cit. normy)
  •  máme dlouholeté zkušenosti s řešením komplikovaných případů v rámci uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů státní správy (odvolání)
  •  máme odborné předpoklady pro zastupování nejen před orgány státní správy všech stupňů, ale též před správním soudem v případě potřeby soudního přezkumu rozhodnutí (náš klient nemusí investovat do služeb advokáta…)

Služby poskytujeme zpravidla samostatně vlastním jménem, ale jsme schopni je poskytovat též v rámci facility managementu ve spolupráci s profesionálními správci budov a zařízení (nebráníme se pozici subdodavatele).

Naši odborníci, výhradně VŠ vzdělaní v oborech technická chemie, ochrana životního prostředí a právo životního prostředí, Vám poradí, zpracují dokumenty nebo Vás zastoupí před orgány veřejné správy v těchto oblastech:

Nakládání s odpady

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Ochrana vod

IPPC - integrovaná prevence

ISO 14001

Hodnocení rizik ekologické újmy

Osvobození od ekologické daně

Aplikace práva životního prostředí

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa