Chemické látky a směsi

V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi nabízíme následující služby:

  • Zpracování informací o nových právních požadavcích, zpracování interních (podnikových) metodických pokynů, návodů, směrnic
  • Zpracování, kontrola správnosti a aktuálnosti obsahu, uvedení do souladu s právními požadavky, překlad, aktualizace bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek a směsí
  • Zpracování návrhu označování a balení chemických látek a směsí
  • Provedení zákonného (§ 44a odst. 8 zák. č. 258/2000 Sb.) či dobrovolného školení zaměstnanců klienta dle individuálního zadání (v rozsahu jimi používaných chemických látek a směsí)
  • Smluvní výkon činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako Acute Tox. 1 a/nebo 2
  • Komunikace s jakýmkoli orgánem veřejné správy v oblasti ochrany veřejného zdraví či ochrany životního prostředí (ve vztahu k používaným chemikáliím), včetně zastupování klienta ve správním řízení a při jednání s kontrolními orgány
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi v podniku klienta

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa