Nakládání s odpady

V oblasti nakládání s odpady za Vás zajistíme:

 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování a podání ročního hlášení o odpadech (ISPOP)
 • zařazení odpadů podle katalogu odpadů
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • označovací prvky pro nádoby určené ke shromažďování odpadů
 • získání souhlasu k provozování zařízení určeného k nakládání s odpady
 • zpracování a zajištění schválení provozního řádu zařízení, skladu odpadŮ
 • základní popis odpadu, zajištění a interpretaci rozborů za účelem posouzení režimu vedlejšího produktu
 • vyřízení souhlasu k upuštění od třídění
 • doporučení vhodného způsobu odstranění odpadů
 • zpracování a zavedení vnitropodnikové směrnice o nakládání s odpady
 • pravidelný dozor nad Vašimi zaměstnanci z hlediska dodržování pravidel nakládání s odpady
 • zastoupení ve správním řízení ve věci uložení sankce za porušování zákona o odpadech

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

 • GDPR

Mapa